Rozpis plánovaných akcí Biologie v praxi Nový PORG, září 2018 – srpen 2019

Březen 2019


Akce číslo dvanáct: 1. 3. – 4. 3. 2019 Expedice Polární liška aneb běžkařské poznávání CHKO Jizerské hory

 • hlavní okruhy: zimní spánek zvěře, ledovcová činnost v ČR
 • nocleh: penzion Zvonice
 • kapacita: 18 osob
 • odjezd na akci: pátek 1.3. v 17.00

Akce číslo třináct: 15. 3. – 17. 3. 2019 Expedice za zlatem a za liliemi - Kandík psí zub a těžba zlata na Sázavě

 • hlavní okruhy: první jarní přechod s batohem údolím Sázavy, návštěva Medníku a ukázka nejvzácnější liliovité rostliny ČR, v neděli návštěva podzemních zlatých štol, poměrně fyzicky náročné – nedoporučujeme pro klaustrofobiky a pro lidi se strachem z výšek a hloubek těžba a historie zlata na Jílovsku
 • nocleh: stany, lze i jednodenní varianta bez stanu a bez zlatých štol
 • kapacita: 14 osob na dvoudenní variantu, 14 osob na jednodenní (ta je pouze pro studenty primy až tercie)

Duben 2019


Akce číslo čtrnáct: 10. 4. - 14. 4. 2019 Volyňský rozcestník a rybářská expedice

 • hlavní okruhy: historie Volyně, naučné stezky v oblasti, cestovatelský festival – setkání a večerní besedy se světoznámými cestovateli – absolvování řady přednášek a outdoorových filmů, celodenní návštěva safari v NP Šumava v Německu, odborné praktikum dravých ryb se zaměřením na pstruhy, návštěva v rybárně za plného provozu s kompletním teoretickým a praktickým výkladem
 • nocleh: kulturní dům ve Volyni
 • kapacita akce: 16 osob
 • odjezd: středa 17.00

Květen 2019


Akce číslo patnáct: 30. 4. - 5. 5. 2019 Jaro v NP Šumava

 • hlavní okruhy: určovací praktikum zaměřené na obojživelníky a plazi, problematika lesů a kůrovce, skladba lesa, jarní aspekt NP, exkurze do jelení a rysí obory atd…
 • nocleh: penzion u paní Sudkové
 • odjezd: úterý 14.45
 • kapacita: 18 osob

Akce číslo šestnáct: 7. 5. - 12. 5. 2019 Přechod NP Podyjí a NP Thayatal

 • hlavní okruhy: jarní rostlinný aspekt, plazi ČR, ekologie vody, stínomilné a teplomilné organismy
 • nocleh: stany a penzion
 • jedná se o přechod NP s plnou polní na zádech naším nejkrásnějším NP na jaře
 • odjezd: úterý cca 14.00
 • kapacita: 16 osob

Akce číslo sedmnáct: 24. – 26. 5. 2019 Cyklistické terénní poznávání Křivoklátské vrchoviny v povodí Kačáku

 • hlavní okruhy: CHKO Křivoklátsko a jeho aspekty, ochrana přírody ČR, úpravy toků
 • jedná se o speciální cyklistickou akci v terénu, zájemci by měli dobře znát svoje kolo
 • nocleh: stany ( záchod a sprcha zajištěna v místě kempu )
 • odjezd na kolech z Prahy: pátek cca 18.00 ( odvoz batohů zajištěn autem )
 • kapacita: 16 osob

Červen 2019


Akce číslo osmnáct: 5. 6. – 9. 6. 2019 Expedice Wild Vysoké Tatry – zařazeno poprvé v historii

 • hlavní okruhy – botanika a zoologie v NP, ochrana přírody, základy přežití v horách
 • jde o opravdové VHT s náročnými denními výlety – účastníci absolvují výstupy skrz několik tatranských sedel a projdou těžké trasy, nejedná se o přechod, denní túry jsou na lehko
 • v programu je také půlden na speciál farmě s edukačním programem pro studenty https://wildpark.sk/
 • možnost setkat se divokými šelmami a nejen s nimi opravdu zblízka
 • nocleh: penzion Valaška
 • odjezd: středa cca 11.00
 • kapacita: 18 osob

Akce číslo devatenáct: 14. – 23. 6. 2019 Škola v přírodě s BIXem – Expedice Litva

 • vodácká výprava na nejhezčí řeku Evropy s bájným názvem Lakája – Královna lesních řek
 • bližší info bude během ledna 2019

Prázdniny


Akce číslo dvacet: 24. 7. - 11. 8. 2019 Expedice Laponsko - NP - Lemmenjoki – S Finsko

 • nezapomenutelná výprava za nedotčenou přírodou aneb opět vzhůru za severní polární kruh
 • historicky nejúspěšnější akce BIXu se vrací a již nyní se na ní těšíme!!!
 • na akci se lze hlásit hned od září a zájemce dostane kompletní podrobné info (omezená kapacita)


USKUTEČNĚNÉ AKCE

Září 2018


Akce číslo jedna: 7. 9. – 9. 9. 2018 Vinice Pálava – vinařské praktikum SPECIÁL

 • hlavní okruhy: pracovní den na vinici – manuální sběr hroznů, lisování, historie a výroba vína a burčáku, druhy révy vinné, odborný výklad a exkurze
 • max. kapacita: 20 osob
 • nocleh: penzion u Stehlíků
 • odjezd na akci: pátek 17.00

Akce číslo dvě: 20. 9. – 23. 9. 2018 Chýnovské jeskyně, Velbloudí farma, ekofarma Lejčkov, Myko reservace Luční

 • hlavní okruhy: určovací praktikum hub – návštěva chráněné mykologické reservace, geologie oblasti historie těžby vápence v okolí – návštěva lomu Pacovka a speciál program v Chýnovských jeskyních, půl den na vebloudí farmě – výklad, praktická ukázka druhů lam a velbloudů, plus vyjížďka na velbloudech, biofarma fungování ekofarmy, účastníci absolvují vzdělávací půldenní program
 • nocleh: penzion Pacovka
 • max. kapacita: 20 osob
 • odjezd na akci: čtvrtek okolo 16.00

Akce číslo tři: 26. 9. - 30. 9. 2018 Mykologická expedice Kvilda

 • hlavní okruhy: určovací praktikum hub, sběr, metody úpravy, houbové jedy, první pomoc
 • noclehy: patrový srub s vlastním příslušenstvím
 • max. kapacita: 18 osob
 • odjezd na akci: středa 14.45

Říjen 2018


Akce číslo čtyři: 12. 10. – 14. 10. 2018 Bix Vinice Pálava pro rodiče

 • hlavní okruhy: historie a výroba vína a burčáku, sběr a lisování hroznů, druhy révy vinné
 • max. kapacita: 18 osob
 • nocleh: penzion u Stehlíků
 • odjezd na akci: pátek 17.00

Listopad 2018


Akce číslo pět: 10. 11. 2018 Barevný podzim v nové CHKO v ČR - CHKO Brdy – uvedeno poprvé v rámci BIXu !!!

 • hlavní okruhy: rostlinná barviva, dendrologie, geologie oblasti
 • délka celodenní trasy: cca 20 km
 • max. kapacita: 15 osob

Akce číslo šest: 11. 11. 2018 Po stopách Joachima Barranda

 • hlavní okruhy: usazené horniny, geologie Barrandienu, dendrologie, savci a ptáci ČR
 • návštěva zvířat v minizoo v Chuchli s výkladem, odpolední opékání buřtů či čehokoliv na ohni
 • naučná výuková trasa po pražském Barrandienu,
 • délka celodenní trasy: cca 15 km
 • max. kapacita: 20 osob
 • vyhrazeno přednostně pro studenty primy a sekundy

Prosinec 2018


Akce číslo sedm: 29. 11. – 2. 12. 2018 Expedice Střela Kaznějov – velký návrat po šesti letech!!!

 • hlavní okruhy: geologie oblasti – terénní návštěva obrovského kaolinového lomu, výroba kaolinu, absolvování naučné stezky celého údolí řeky Střely – fyzicky velmi náročné (35 km), klášter Plasy atd…
 • nocleh: chalupa v Kaznějově s teplou sprchou – spacák a karimatka nutné
 • max. kapacita: 15 osob – vzhledem k fyzické náročnosti je akce doporučena studentům vyššího gymnázia, studenti nižšího gymnázia se mohou přihlásit pouze po předchozí konzultaci s p. Bílým
 • odjezd na akci: čtvrtek cca 17.00

Leden 2019


Akce číslo osm: 11. - 13. 1. 2019 Masérský kurz

 • hlavní okruhy: základní techniky relaxačních a sportovních masáží
 • akce probíhá v prostorách školy
 • max. kapacita: 16 osob
 • věkové omezení: pouze pro vyšší gymnázium
 • akce bude probíhat v prostorách školy, začátek akce je v pátek v 18.00 večer, konec je v neděli cca v 15h

Akce - Rodičovský bonus: 18. - 20. 1. 2019 Masérský kurz pro rodiče

 • hlavní okruhy: základní techniky relaxačních a sportovních masáží
 • max. kapacita: 18 osob
 • akce bude probíhat v prostorách školy, bližší info o akci pošlu emailem do konce srpna 2018
 • začátek akce je v pátek v 18.00 večer, konec je v neděli okolo 15.00…

Akce číslo devět: 19. – 22. 1. 2019 Zimní stopy Šumavy

 • hlavní okruhy: zimní spánek zvěře, ledovcová činnost v ČR, zimní stopy zvěře
 • povinné vybavení: běžky
 • nocleh: penzion Zadov
 • odjezd na akci: sobota 19. 1. v 8.30
 • kapacita: 18 osob

Akce číslo deset Třídní výlet pro primu B: 25. 1. – 27. 1. 2019 Expedice Amerika a netopýři I.

 • hlavní okruhy: řád – Letouni – druhy a sčítání na lokalitě Alkazar
 • nocleh: penzion
 • odjezd na akci: pátek v 18.00
 • přednostně pro studenty primy
 • kapacita: 18 osob

Únor 2019


Akce super speciál – Platinová expedice: 1. – 17. 2. 2019 Pohádkové Borneo aneb moře, korály, džungle, hory

 • hlavní okruhy: viz podrobný program, který zašlu na vyžádání zájemcům o akci
 • věkové omezení – pro studenty od kvarty výše po předchozí konzultaci s p. Bílým
 • přednost mají zájemci vyšších ročníků, výhodou jest vysoká účast na běžných akcích BIXu
 • kapacita: 12 osob

Akce číslo jedenáct: 22. - 24. 2. 2019 Expedice Amerika a netopýři II.

 • hlavní okruhy: geologie Českého krasu, vápenec, těžba a zpracování, řád – Letouni
 • nocleh: penzion
 • odjezd na akci: pátek okolo 18.00
 • kapacita: 18 osob