Po stopách Joachima Barranda, 18. listopadu 2017

Hodnotící zpráva

V sobotu 18. 11. 2017 jsme si v rámci studijního programu Biologie v praxi prošli celou historickou stezku Joachima Barranda ze Smíchova až do Slivenec. Navštívili jsme také lesní minizoo ptáků a savců v Malé Chuchli, opekli jsme také si něco dobrého na ohni k obědu, a absolvovali plných 12 kilometrů biologických zážitků z barevného podzimu napříč několika přírodními reservacemi na území Prahy.

Rozloučení s podzimem se velice vydařilo a doprovázeni večerními slunečními paprsky jsme výlet opustili ze Slivence směrem k domovům se zjištěním, jak krásná a liduprázdná místa se zajímavou přírodou skýtá Praha, v podstatě jen kousek od silně obydlených zón, když člověk ví kdy a kam má jít. Na naší cestě jsme také měli možnost zjistit, proč tuto krajinu tolik miloval nejen pan Barrande, ale i třeba pan Foglar, kdy řada jeho knih vznikla ze zážitků, které sám prožil v Dalejském údolí a jeho bezprostředním okolí.


Mgr. Ondřej Bílý

FOTOGALERIE