Netopýři pro rodiče, 12. – 14. ledna 2018

Hodnotící zpráva expedice

V termínu 12. 1. - 14. 1. se konal historicky druhý zimní vícedenní výlet pro rodiče školy Nový PORG do oblasti tzv. Malé a Velké Ameriky. Na rozdíl od prvního termínu vládlo nyní vlídné suché počasí se vším všudy. Po celou dobu nám nepršelo ani nesněžilo a ani všudypřítomné bahno vůbec nedosahovalo obvyklých rozměrů :)

Sraz i odjezd proběhl bez závad a po ubytování na pokojích a večeři následovala přednáška o historii těžby vápence v oblasti Českého krasu a také o historii lomu Politických vězňů a nelidských podmínkách, které za doby komunismu v tomto lomu panovaly… Poté následovalo pár logických her, které trochu rozcvičily neurony na den další, který byl již v plném režimu BIX vzdělávání.

V sobotu ráno jsme dojeli na stanici Karlštejn a zde jsme prozkoumali silurské a devonské vrstvy vápence. Obleva zahýbala notně s vrstvami, urychlila erozi a my také díky tomu nalezli poměrně dosti zkamenělin různých mušlí, orthocerů a lilijic prvohorního stáří.

Následoval rychlý přesun do oblasti Mořiny. V této oblasti jsme prozkoumali lomy Malá a Velká Amerika, lom Politických vězňů, Liščí lom a lom Modlitebnu. Na řadě míst byla krásně vidět činnost vnějších geologických činitelů – větru a vody – kteří pilně a neustále rozrušují povrchy lomů a urychlují denudaci materiálu ze stěn na dno lomů.

Návrat z velmi příjemně stráveného dne do útulného penzionu byl zpestřen také pozorováním netopýrů velkých, vodních, černých na stropech štoly vedoucí z Liščího lomu do Modlitebny a poměrně unikátním objevením 2 jedinců vzácného netopýra v této oblasti – vrápence malého. Rodiče měli možnost posoudit, proč se legendární pověst o Draculovi inspirovala tímto druhem – rod vrápenec visí u stropu skutečně zabalen do svých létacích blan, na rozdíl od rodu netopýr.

Po výborné večeři pokračovaly vědomostní soutěže, které rodiče prověřily až do morku kostí V neděli ráno jsme po snídani vyrazili do oblasti Alkazar, kde následovala další část našeho programu - prolézt místní štoly z cílem zmapovat druhovou a početní bohatost netopýrů. Konečné číslo v součtu obou dnů nakonec přesáhlo hranici 200 kusů a na vlastní oči rodiče pozorovali druhy – netopýr velký, netopýr černý, netopýr vodní, netopýr ušatý. Po opuštění štol jsme ještě velmi čile vyšplhali až do čtvrtého patra lomu, odkud se nám naskytl krásný pohled na údolí Berounky v této oblasti. Počasí nám i v neděli vcelku přálo, a i když zpáteční cesta byla o něco těžší, vše jsme zvládli bez úrazu a s radostí jsme vyrazili zpět do našich domovů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům za perfektní spolupráci a veřím, že nyní již mají lepší představu, co znamená BIX a jeho vzdělávání v terénu.

Mgr. Ondřej Bílý

FOTOGALERIE