Netopýři I., 19. – 21. ledna 2018

  • Vytisknout

Hodnotící zpráva expedice

V termínu 19. 1. - 21. 1. se konal první zimní vícedenní výlet pro studenty školy Nový PORG do oblasti tzv. Malé a Velké Ameriky.

Sraz i odjezd proběhl bez závad a po ubytování na pokojích a večeři následovala přednáška o historii těžby vápence v oblasti Českého krasu a také o historii lomu Politických vězňů a nelidských podmínkách, které za doby komunismu v tomto lomu panovaly..

V sobotu ráno jsme dojeli na stanici Karlštejn a zde jsme prozkoumali silurské a devonské vrstvy vápence. Obleva zahýbala notně s vrstvami, urychlila erozi a my také díky tomu nalezli poměrně dosti zkamenělin různých mušlí, orthocerů a lilijic prvohorního stáří.

Následoval rychlý přesun do oblasti Mořiny. V této oblasti jsme prozkoumali lomy Malá a Velká Amerika, lom Politických vězňů, Liščí lom a lom Modlitebnu. Na řadě míst byla krásně vidět činnost vnějších geologických činitelů – větru a vody – kteří pilně a neustále rozrušují povrchy lomů a urychlují denudaci materiálu ze stěn na dno lomů.

Návrat z velmi příjemně stráveného dne do útulného penzionu byl zpestřen také pozorováním netopýrů velkých, vodních a černých na stropech štoly vedoucí z Liščího lomu do Modlitebny a poměrně unikátním objevením 2 jedinců vzácného netopýra v této oblasti – vrápence malého. Studenti měli možnost posoudit, proč se legendární pověst o Draculovi inspirovala tímto druhem – rod vrápenec visí u stropu skutečně zabalen do svých létacích blan, na rozdíl od rodu netopýr.

Po výborné večeři pokračovaly vědomostní soutěže, které studenty prověřily až do morku kostí V neděli ráno jsme po snídani vyrazili do oblasti Alkazar, kde následovala další část našeho programu - prolézt místní štoly z cílem zmapovat druhovou a početní bohatost netopýrů. Konečné číslo v součtu obou dnů nakonec přesáhlo hranici 200 kusů a na vlastní oči studenti pozorovali druhy – netopýr velký (cca 216), netopýr černý (4), netopýr vodní (9). Po opuštění štol jsme ještě velmi čile vyšplhali až do čtvrtého patra lomu, odkud se nám naskytl krásný pohled na údolí Berounky v této oblasti. Počasí nám vcelku přálo, a i když zpáteční cesta byla o něco těžší, vše jsme zvládli bez úrazu a s radostí jsme vyrazili zpět do našich domovů.

Závěrem bych chtěl poděkovat pedagogickým dozorům za perfektní práci a velkou pomoc v ne úplně jednoduchém terénu.

Mgr. Ondřej Bílý

FOTOGALERIE