Expedice Užovka stromová, 4. - 8. května 2018

Expedice do NP Podyjí patřila opět do kategorie opravdových a outdoorových, protože jsme si celé vybavení na pět dní poctivě každý nesli na zádech a pohybovali jsme se většinou mimo civilizaci. Byli jsme za to odměněni nádhernou přírodou v našem asi nejhezčím a určitě nejméně známém národním parku. Podařilo se nám hned několik zajímavých demonstrací a pozorování velmi vzácných zvířat i rostlin patřících do původní české fauny. Myslím, že se studentům v české přírodě mockrát nepovede potkat za jedno dopoledne několik desítek ještěrek zelených ve svatebním šatu či jít lesem neuvěřitelně zarostlým a vonícím česnekem medvědím, kokoříky velkokvětými, konvalinkami vonnými či kostivaly hlíznatými.

Studenti měli možnost si všechno nejen prohlédnout, ale i vzít do ruky a pozorovat vše přirozeném prostředí. Po celý pobyt v nádherně rozkvetlých buko-habrových pralesních systémech a zakroucených meandrech Dyje v NP Podyjí jsme byli doprovázeni rozkvetlými vstavači, dymnivkami dutými a také celou řadou hadích zástupců - povedli se odchyty a demonstrace užovek stromové, obojkové i podplamaté!!!Zažili jsme také naživo kryptickou barvoměnu u rosniček zelených, kterých se nám povedlo odchytit a ukázat dokonce několik kusů či třeba samičku čolka obecného nebo krtonožku v celé její kráse. Měli jsme možnost obdivovat dvě noci za sebou noční zpěv slavíka obecného, který potvrdil svoji pověst neúnavného a melodického zpěváka

Poslední den našeho přechodu nás čekal jeden velký objev, který jsme za 19 let, co děláme akce BIXu, ještě nikdy neviděli naživo přírodě. A to bylo krásné pozorování největšího brouka ČR roháče obecného na jeho typickém dubovém stanovišti. Také pozorování velmi vzácných motýlů jasoně dymnivkového a pestrokřídlece podražcového bylo velmi unikátní.

Všem zúčastněným patří velký dík za věnovaný volný čas, protože expedice se konala z 95 procent v čase prázdnin, a také za velmi slušnou fyzickou výdrž, protože tahat si batoh na zádech a ještě se přitom nechávat vzdělávat v oboru biologie na exponovaných lokalitách nebo uprostřed toku Dyje mohou jen studenti s opravdovým zájmem o svůj obor. Velké poděkování za věnované služby naší skupině – a to jak za lepidopterologické ( rozuměj odborník na motýly), tak průvodcovské služby, a také za skvělá hudební představení u táboráku patří Davidu Ričlovi, který se na letošním Podyjí obětoval pro naše studenty opravdu mimořádným způsobem. Odchyt a demonstrace cca 20 druhů motýlů během našeho pobytu. Druhé velké poděkování patří panu Moltašovi z Podmolí za poskytnutí místa pro stany a za perfektní servis během našeho pobytu včetně královské tečky v podobě báječných smažených pstruhů na rozloučenou! Za rok se budeme opět těšit na pohádkový les a přátele na druhém konci republiky. Třetí dík patří panu Petru Badoškovi za jeho odborné botanické průvodcovské služby po NP Podyjí – většího odborníka na danou oblast jsme již mít nemohli. Věřím, že se krása NP Podyjí navždy zapsala všem účastníkům hluboko do srdce a opět o něco více všichni pochopili, proč je nutné dobře naši přírodu chránit, aby tato nádhera nezmizela rychleji než bychom čekali.

Mgr. Ondřej Bílý

FOTOGALERIE