Expedice Vinice, 7. - 9. září 2018

Hodnotící zpráva

Tento podzimní víkend jsme se konečně dočkali a vyrazili jsme sklidit plody vinné révy na vinice v Ivani pod Pálavskými kopci. Po pátečním krásném přivítání od rodiny Stehlíků jsme v plném sobotním sluníčku vyrazili vstříc vinícím. Vybaveni rukavicemi a ostrými nůžkami jsme velmi pilně stříhali vinné hrozny odrůd – neronet, frankovku, červený tramín a cabernet moravia. Sice jsme byli všichni upozorněni na tradiční začátečnickou chybu – nepřejezte se hned vinnými hrozny, bude Vám špatně! Ale nikdo z nás na toto nedbal a během hodinky jsme se v tomto stavu nacházeli skoro všichni:-) Práce neubývala, ale hmotnost nastříhaných hroznů se poměrně rychle zvyšovala. Úroda je letos bohužel trochu slabší – důvodem bylo veliké sucho a přemnožení špačči, kteří jako vždy dělají velké škody na vinohradech. Po určité době se ze všech účastníků staly automaty na sběr a střih vína a i když řádky na vinici jsou velmi dlooooooooouhé, již v brzském odpoledni jsme dosbírali poslední určený řádek.

Následoval převoz části úrody do sklepa, kde jsme pokračovali ve zpracovávání úrody. Po semletí a odstopkování hroznů byl vzniklý rmut nasát do lisu a posléze dán do odkalovacích tanků. Viděli jsme nový vinný kalolis a také jsme kompletně prolezli veškerá patra sklepení se staletými dubovými sudy, kde vyrobené víno leží a zraje. Novinkou bylo předvedení nového stroje – sběrače hroznů, který postupně nahradí lidskou sílu a nynější způsob ručního sbírání hroznů bude již jen jako retro vzpomínka.

Následovala přednáška o výrobě burčáku i výrobě klasických vín pod vedením zkušeného vinaře Ing. Hynka Holánka. Studenti se také dozvěděli kompletní postupy na dělení vín do různých kategorií, jak vypadá přesný degustační postup atd. Skoro 3h přednáška byla plná zajímavých informací a panu Holánkovi patří velký dík za to, že si nás opět po roce pustil do svých vinic a nebál se, že mu je zničíme

Nedělní poměrně obtížný teoretický test všechny účastníky dokonale prověřil a myslím, že všichni prokázali, že se opravdu naučili spoustu nových věcí o vinařské problematice.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, že v parném počasí velmi aktivně pracovali a dokázali trochu nedůvěřivým místním obyvatelům, že i když nejsme z vinařského kraje, tak umíme vzít za práci na vinici.

Mgr. Ondřej Bílý


FOTOGALERIE