Expedice Houbové lamy, 20. - 23. září 2018

Hodnotící zpráva

Na druhou letošní expedici jsme se vydali směrem k Táboru a navštívili jsme oblasti Chýnova a okolí. Po čtvrtečním příjezdu jsme se nejdříve ubytovali v příjemném penzionu Pacovka, z kterého jsme se každý den vydávali na výlety po okolí.

V pátek nás dopoledne čekal opravdový bonbonek akce – půldenní návštěva velbloudí farmy Záhostice. Absolvovali jsme kompletní přednáškový praktický program o dromedárech ( jedn. velbloud), drabařích ( dvouhrbý velbloud ) i lamách, včetně unikátní projížďky na drabařích. Také lov lam, které paní majitelka potřebovala odchytit na presentaci, byl opravdu velkým zážitkem, kdy si někteří účastníci mohli v praxi ověřit to, že lama opravdu umí plivnout velmi přesně na docela velkou vzdálenost

Odpoledne nás čekala speciální exkurze do Chýnovské jeskyně. Naše předem domluvená průvodkyně neváhala opustit tradiční turistický výklad a absolvovali jsme hezkou a srozumitelnou odbornou prohlídku podzemí se všemi potřebnými geologickými termíny.

V sobotu nás čekal mykologicky vyhlášený přírodní park Turovecký les u Chýnova. Jeho součástí je také naše nejstarší mykologická reservace Luční. Celý den jsme byli obklopeni desítkami druhů hub a v odpoledních hodinách jsem dokonce musel vydat zákaz nejenom sbírání hub, ale i dívání se do lesa po houbách, protože jsme skoro nebyli schopni unést množství úlovků:-) Sobotní večer byl pak ve znamení zpracovávání hub a zaslouženého odpočinku.

V neděli ráno po sbalení stanů následoval vědomostní testík o ceny, a poté jsme se vydali pěšky za poslední částí programu. Čekala nás exkurze na ekofarmu ve vesnici Lejčkov. Paní Volková pro nás nachystala výborný naučný program. Studenti měli možnost zažít dopoledne fungování ekofarmy se vším všudy, včetně manuálních činností na farmě běžných. Celý program byl završen pozváním na vynikající oběd z farmářských výrobků, který lze těžko popsat slovy…

Odpoledne nás čekal smutný návrat z téhle krásné oblasti zpátky do Prahy.

Speciální poděkování si zaslouží také paní Nevrlá se svým manželem ve svém úžasném penzionu Pacovka. Také jim patří velký dík za to, že jsme se zde cítili celou dobu jako doma. Celá akce skončila velkým úspěchem a já věřím, že si studenti opět odnesli celou řadu znalostí a dovedností, které jim v životě k něčemu budou.

Mgr. Ondřej Bílý


FOTOGALERIE