BIX Masérský kurz, 11. – 13. ledna 2019

  • Vytisknout

První expedice Biologie v praxi v roce 2019 byla zaměřená na nácvik regeneračních a sportovních masáží.

Po celém minulém roce, kdy studenti lítali po všech cestách i necestách v ČR i mimo ní, měli tentokrát možnost naučit se různé techniky, jak pomoci namoženému či unavenému tělu k rychlejší regeneraci. Celý kurz proběhl pod profesionálním vedením lektora Milana Žíly, kterému i touto cestou moc děkujeme za perfektní přístup i trpělivost s účastníky, protože ne vždy šlo vše tak rychle a hladce, jak by si to asi představoval

Věřím, že získané zkušenosti všichni účastníci budou i nadále využívat, protože bez neustálého tréninku se naučené techniky rychle zapomínají, což doufám ocení i všichni blízcí, kteří se rádi stanou ochotnými figuranty pro potřebné opakování. Velké poděkování patří také panu Krbcovi a lidem z kuchyně za servis během víkendu, bez něj bychom se nemohli tak dobře soustředit pouze na program kurzu.

Mgr. Ondřej Bílý

Program akce

  • pátek 11. 1. 2019: 17. 00 – 20.00 hod – teorie a úvod do dané problematiky
  • sobota 12. 1. 2019: 10.00 – 12.30 hod – technika masáže zad; 14.00 – 19.00 hod - masáž nohou a techniky shiatsu
  • neděle 13. 1. 2019: 10.00 – 13.00 hod – opakování a rozšiřování naučených technik masáží

Celková náplň kurzu – jednalo se o rekondičně – regenerační masáže krku, zad a dolních končetin a drobný vstup do tlakových a reflexivních technik masáží.

Odborný lektor: Milan Žíla