Expedice Netopýři II., 22. – 24. února 2019

Hodnotící zpráva

V termínu 22. 2. - 24. 2. se konal DRUHÝ zimní vícedenní výlet pro studenty školy Nový PORG do oblasti tzv. Malé a Velké Ameriky.

Sraz i odjezd proběhl bez závad a po ubytování na pokojích a večeři následovaly aktivity v družstvech a zejména obrázky na naše tradiční přísloví týmy poměrně dost prověřily

Na rozdíl od první návštěvy vládlo začínající jaro a po sněhu nebylo ani památky

V sobotu ráno jsme dojeli na stanici Karlštejn a zde jsme prozkoumali silurské a devonské vrstvy vápence. Přestože byla zem na kost zmrzlá, studenti neváhali si zahrát na krtky a rozryli v rámci možností podklad v lokalitě Budňanské skály natolik, že jsme díky tomu nalezli poměrně dosti zkamenělin různých mušlí, orthocerů a lilijic prvohorního stáří.

Po projití části Karlštejna – Budňan jsme zamířili okolo památného dubu ( Dub u sedmi bratří ) do oblasti mořinských lomů. V této oblasti jsme prozkoumali lomy Malá a Velká Amerika, lom Mexiko, lom Kanadu, Liščí lom a lom Modlitebnu. Na řadě míst byla krásně vidět činnost vnějších geologických činitelů – větru a vody – kteří pilně a neustále rozrušují povrchy lomů a urychlují denudaci materiálu ze stěn na dno lomů.

Návrat z velmi příjemně stráveného dne do útulného penzionu byl zpestřen také pozorováním netopýrů velkých, vodních a černých na stropech štoly vedoucí z Liščího lomu do Modlitebny a znovu objevením 2 jedinců vzácného netopýra v této oblasti – vrápence malého. Tito dva jedinci nás provázejí již třetím rokem na stále stejných místech ve štolách. Studenti měli opět možnost posoudit, proč se legendární pověst o Draculovi inspirovala tímto druhem – rod vrápenec visí u stropu skutečně zabalen do svých létacích blan, na rozdíl od rodu netopýr.

V neděli ráno jsme po snídani vyrazili do oblasti Alkazar, kde následovala další část našeho programu - prolézt místní štoly z cílem zmapovat druhovou a početní bohatost netopýrů. Konečné číslo v součtu obou dnů bylo nakonec velmi podobné s lednovou expedicí, což je dobrá zpráva, protože to ukazuje, že netopýři nebyli na svém zimovišti moc rušeni. Po opuštění štol jsme ještě velmi čile vyšplhali až do čtvrtého patra lomu, odkud se nám naskytl krásný pohled na údolí Berounky v této oblasti. Počasí nám vcelku přálo, a i když zpáteční cesta byla o něco těžší, vše jsme zvládli bez úrazu a s radostí jsme vyrazili zpět do našich domovů.

Mgr. Ondřej Bílý