Expedice Čolek, NP Šumava - Kvilda, 29. dubna - 3. května 2015

Hodnotící zpráva

Na čarodějnický prodloužený víkend jsme vyrazili do našeho největšího národního parku – NP Šumava, kde již slezla sněhová pokrývka a jaro rozkvetlo do plné krásy i v této oblasti. Přesto, že mělo celý víkend pršet, tak skutečný liják přišel až v neděli při našem odjezdu a tak jsme měli možnost opět pozorovat na vlastní oči velkou řadu v ČR poměrně vzácných druhů rostlin i živočichů. Studenti mohli držet v ruce třeba i ropuchu obcnou nebo čolka horského. Bohatost a rozmanitost šumavských slatí a celé rezervace Povydří a Hamerského potoka nám opět ukázala krásu české přírody, což je nádherně vidět v celé dokumentaci z expedice. Velké poděkování si zaslouží nejstarší studenti akce, kterí byli velkou oporou a hodně pomohli při realizaci programu. Také bych chtěl poděkovat paní Sudkové za perfektní ubytovací servis a všem ostatním zúčastněným za spolupráci. Závěrečné znalostní testy a poznávačku zvládli všichni s hodnocením, které zaslouží velké uznání a věřím, že motivace poznávat svoje okolí a učit se postupně druhy a spojitosti mezi nimi v účastnících projektu Biologie v praxi zůstane co nejdéle..Mgr. Ondřej Bílý

Program:

  • určovací praktikum obojživelníků a plazů
  • výlety po naučných stezkách v NP
  • historie Šumavy
  • problematika kůrovce a kácení
  • monitoring škod - ekologie Šumavy
  • plavení dřeva a ekol.aspekty současné těžby v NP