Hodnotící zpráva Expedice Vinice, 18. - 20. září 2015

Tento podzimní víkend jsme se konečně dočkali a vyrazili jsme sklidit plody vinné révy na vinice v Ivani pod Pálavskými kopci. Po pátečním krásném přivítání od rodiny Stehlíků jsme v sobotním slunném ránu vyrazili vstříc vinícím na Pálavu. Vybaveni rukavicemi a ostrými nůžkami jsme velmi pilně stříhali nádherné hrozny odrůdy – červený tramín. Sice jsme byli všichni upozorněni na tradiční začátečnickou chybu – nepřejezte se vinnými hrozny, bude Vám špatně..Ale nikdo z nás na toto nedbal a během hodinky jsme se v tomto stavu nacházeli skoro všichni..:-) Práce neubývala, ale hmotnost nastříhaných hroznů se poměrně rychle zvyšovala. Po určité době se ze všech účastníků staly automaty na sběr a střih vína a i když řádky na vinici jsou velmi dlooooooooouhé, v pozdním odpoledni jsme se přiblížili k závěru.

Za sobotu jsme pomohli nastříhat cca 580 kg červeného tramínu pozdní sběr.

Následoval převoz části úrody do sklepa, kde jsme pokračovali ve zpracovávání úrody. Viděli jsme při práci mlýnek na hrozny a po semletí a odstopkování vzniklá štáva byla nasáta do lisu a sudů. Následovala přednáška o výrobě burčáku i výrobě klasických vín pod vedením zkušeného vinaře Ing. Hynka Holánka, kterému patří velký dík za to, že si nás opět po roce pustil do svých vinic a nebál se, že mu je zničíme

Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, jak aktivně pracovali a dokázali trochu nedůvěřivým místním obyvatelům, že i když nejsme z vinařského kraje, tak umíme vzít za práci na vinici. Výsledkem naší dobré práce je koneckonců i domluvená spolupráce v příštích letech, na kterou se již nyní všichni těšíme.

Mgr. Ondřej Bílý

Absolvovaný program:

  • stříhání a sběr vína na vinicích, lisování a zpracování vinných hroznů
  • výroba vína a burčáku, přednáška o zpracování a druzích vína – Ing. Hynek Holánek