Masérský kurz, 18. – 20. prosince 2015

Hodnotící zpráva

Poslední expedice Biologie v praxi v roce 2015 byla zaměřená na nácvik regeneračních a sportovních masáží.

Po celém roce, kdy jsme lítali po všech cestách i necestách, jsme tentokrát měli možnost se naučit různé techniky, jak pomoci namoženému či unavenému tělu k rychlejší regeneraci. Celý kurz proběhl pod profesionálním vedením lektora Milana Žíly, kterému i touto cestou moc děkujeme za perfektní přístup i trpělivost s účastníky, protože ne vždy šlo vše tak rychle a hladce, jak by si to asi představoval

Věřím, že získané zkušenosti všichni účastníci budou i nadále využívat, protože bez neustálého tréninku se naučené techniky rychle zapomínají, což doufám ocení i všichni blízcí, kteří se rádi stanou ochotnými figuranty pro potřebné opakování.

Ondřej Bílý

Program akce:

  • pátek 18. 12. 2015: 19. 00 – 22.00 hod - teorie a úvod do dané problematiky
  • sobota 19. 12. 2015:
    • 9.00 – 12.00 hod – technika masáže zad
    • 14.00 – 18.00 hod - masáž nohou a techniky shiatsu
  • neděle 20. 12. 2015 : 9.00 – 12.00 hod – opakování a rozšiřování naučených technik masáží

Celková náplň kurzu – jednalo se o rekondičně – regenerační masáže krku, zad a dolních končetin a drobný vstup do tlakových a reflexivních technik masáží.

Odborný vedoucí: Milan Žíla

Odborní asistenti: Ondřej Bílý, Michal Janoušek