Expedice Amerika, 15. - 17. ledna 2016

Hodnotící zpráva

V termínu 15. 1. - 17. 1. se konal první zimní vícedenní výlet pro studenty školy Nový PORG do oblasti tzv. Malé a Velké Ameriky.

Sraz i odjezd proběhl bez závad, i když jsme na poslední chvíli přišli o dva nemocné členy. Po ubytování na pokojích a večeři následovala přednáška o historii těžby vápence v oblasti Českého krasu a také o historii lomu Politických vězňů a nelidských podmínkách, které za doby komunismu v tomto lomu panovaly..

V sobotu ráno jsme dojeli na stanici Karlštejn a zde jsme prozkoumali silurské a devonské vrstvy vápence. Mírná zima zahýbala notně s vrstvami, urychlila erozi a my také díky tomu nalezli poměrně dosti zkamenělin různých mušlí, orthocerů a lilijic prvohorního stáří.

Následoval rychlý přesun do oblasti Mořiny. V této oblasti jsme prozkoumali lomy Malá a Velká Amerika, lom Politických vězňů, Liščí lom a lom Modlitebnu. Na řadě míst byla krásně vidět činnost vnějších geologických činitelů – větru a vody – kteří pilně a neustále rozrušují povrchy lomů a urychlují denudaci materiálu ze stěn na dno lomů.

Návrat z velmi příjemně stráveného dne do útulného penzionu byl zpestřen také pozorováním netopýrů velkých (112) a 4 netopýrů vodních na stropech štoly vedoucí z Liščího lomu do Modlitebny a poměrně unikátním objevením 1 jedince vzácného netopýra v této oblasti – vrápence malého. Studenti měli možnost posoudit, proč se legendární pověst o Draculovi inspirovala tímto druhem – rod vrápenec visí u stropu skutečně zabalen do svých létacích blan, na rozdíl od rodu netopýr.

Po výborné večeři pokračovaly vědomostní soutěže, které studenty prověřily až do morku kostí V neděli ráno jsme po snídani vyrazili do oblasti Alkazar, kde následovala další část našeho programu - prolézt místní štoly z cílem zmapovat druhovou a početní bohatost netopýrů. Konečné číslo v součtu obou dnů nakonec přesáhlo hranici 200 kusů a na vlastní oči studenti pozorovali druhy – netopýr velký(cca 200), netopýr černý(4), netopýr vodní(6). Po opuštění štol jsme ještě velmi čile vyšplhali až do čtvrtého patra lomu, odkud se nám naskytl krásný pohled na údolí Berounky v této oblasti. Počasí nám vcelku přálo, a i když zpáteční cesta byla o něco těžší, vše jsme zvládli bez úrazu a s radostí jsme vyrazili zpět do našich domovů. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení Hotelu u Berounky za to, jak se o nás perfektně starali a také všem pedagogickým dozorům.

Mgr. Ondřej Bílý