Rybářská expedice a Volyňský rozcestník, 5. - 9. dubna 2017

Začalo nám jaro a v rámci předmětu Biologie v praxi jsme tradičně vyrazili jako hosté na cestovatelský festival do Volyně na Šumavu. Byl pro nás připravený bohatý filmový a přednáškový program našich největších současných cestovatelů. Studenti měli možnost se různými formami opět setkat s legendami cestování – Pavlem Veselým, Markem Audym, Petrem Pavlíkem…aj.

Hned ve čtvrtek byl připraven první zlatý hřeb naší expedice a to návštěva německého národního parku Bavorský les – centra Lussen. Díky jarnímu období poměrně hodně zvířat v místním parko - safari mělo mladé a možnost sledovat medvíďata nebo pouze několikadenní markazíny prasete divokého se nenaskytne každý den. Celý den byl plný nádherných ukázek veškeré původní zvířeny, historicky patřící do naší přírody, navíc zde žijící v přirozeném prostředí.Vrátili jsme se nadšeni a velký dík patří našemu průvodci Pavlu Ondrovi za to, že se nám celý den věnoval.

V pátek a v sobotu přes den jsme měli připraveny exkurze do blízkých rezervací okolo řeky Blanice a Volyňka. V lesích, na loukách i v zahradách jsme pozorovali spousty sněženek, bledulí, devětsilů, violek, šafránů, podbělů, dymnivek, plicníků a celé řady dalších nádherných kvetoucích poslů jara.

Druhým zlatým hřebem výletu byla návštěva vyhlášené rybárny a sádek Josefa Blahovce. Sám majitel se nám krásně věnoval a absolvovali jsme přednášku o našich dravých rybách s praktickými živými ukázkami jednotlivých zástupců. Velkým překvapením pro některé studenty byli nádherní jeseteři ruští a sibiřští, které jsme nejen viděli ale i dostali všichni do rukou a mohli se s těmito žijícími fosíliemi, patřícími mezi starobylé ryby s chrupavčitou kostrou, mazlit do vyčerpání:-)

Poté následovala praktická činnost našich studentů, kdy si každý měl vykuchat svého pstruha a i sám p. Blahovec s povděkem kvitoval, že naši studenti se s tímto úkolem zhostili se ctí. V podstatě všichni nakonec byli schopní pstruha upravit do požadované podoby Odměnou nám byla řada uzených a pečených pstruhů a sivenů a pevně věřím, že všichni na tuto akci budou vzpomínat se slzou v oku celý rok.

Festivalový program byl také velmi nabitý a závěrečný neuvěřitelný zážitek z 3D přednášky o venezuelských stolových horách Tepui od Marka Audyho završil úspěšný víkend plný zajímavých setkání a celoživotních zážitků.

Závěrem bych chtěl poděkovat Pavlu Veselému, Pavlu Ondrovi, Jiřímu Houzimovi a Milušce Houzimové za perfektní servis pro studenty, který je za léta spolupráce doveden téměř k dokonalosti a budu se těšit na další spolupráci v dalším ročníku Volyňského festivalu.

Mgr. Ondřej Bílý

Absolvovaný program:

 • Středa
  • příjezd, ubytování, seznámení se s programem
 • Čtvrtek
  • celodenní exkurze do NP Bavorský les, odpoledne příprava Volyňského rozcestníku
 • Pátek
  • celodenní exkurze do rezervace podél řeky Volyňky
  • večer – Volyňský festival
 • Sobota
  • rybárna a sádky Josef Blahovec
  • večer – Volyňský festival
 • Neděle
  • rozloučení a odjezd domů